# آموزش_javascript

تعریف متغیرها، محاسبات و عملگرها در جاوا اسکریپت

به مثال زیر توجه کنید: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 68 بازدید

تعریف متغیرها، محاسبات و عملگرها در جاوا اسکریپت

به مثال زیر توجه کنید: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 54 بازدید